اس ام اس تبریک روز احسان و نیکوکاری

اس ام اس تبریک روز احسان و نیکوکاری

ahmad mehranfar tarlan parvaneh shabnam gholikhani

اس ام اس تبریک روز احسان و نیکوکاری

اس ام اس تبریک روز احسان و نیکوکاری

اس ام اس تبریک روز احسان و نیکوکاریرگ‌هایمان از خون انسانیت لبریز است. نبضمان هر لحظه با یاد دیگران می‌زند. هوای حیاط دل‌هایمان لبریز از مهربانی است. در هر تپش، قلبمان فداکاری را فریاد می‌زند. از باغچه هامان بوی سیب عاطفه می‌آید. دریای چشمانمان تا ساحل غربت موج می‌زند. ما اهالی سرزمین نیکوکاری این روز همیشه سبز را به همه هموطنان خود تبریک می‌گوئیم. ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک


فردا سر انگشتانت شکوفه خواهد داد. فردا سبز خواهی شد. تو را می‌گویم، ای نیکوکار! تو که صمیمانه خوشی‌هایت را به سفره محرومان می‌ریزی. دستان نیازمند هر شب برائت به دعا بلند خواهد شد و چشم‌های کودکان بی بضاعت این مهربانی را هرگز فراموش نخواهد کرد روز احسان و نیکوکاری مبارک.


کرامت از خرمن شما خوشه می‌چیند. نیکوکاری از آسمان عطوفت شما می‌بارد و مهربانی، دست به دامان شماست. شما که شادمانی را میهمان سفره نیازمندان کردید و عاطفه را شرمنده خود ساختید. درود فراوان پروردگارتان بر شما باد و خجسته باد بر شما روز نیکوکاری


امروز در مزرعه عشق، بذر نیکوکاری می‌پاشند، تا فردا در بهار دل‌ها، گل‌های معنویت شکفته شود. روز نیکوکاری مبارک


باید نگریست. باید با دقت به مهربانی اینان نگریست. کدام زبان می‌تواند این همه عاطفه را سپاس گوید؟ گل‌های احساس را ببین که از شرم عرق کرده‌اند. امروز، «حی علی خیرالعمل» است. امروز روز نیکوکاری است. روز احسان و نیکوکاری مبارک


برای کسانی که نیکی کردند، در این جهان نیکی است و بی گمان سرای واپسین بهتر است؛ چه خوب است سرای پروا پیشگان! پس، خدا پاداش این جهان و پاداش نیکوی سرای آخرت را به آنان ارزانی داشت و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک


ایمان داشته باش که کمترین مهربانی‌ها از ضعیف‌ترین حافظه‌ها پاک نمی‌شوند. ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک


آرام و سبک بار پر می‌کشند. اوج می‌گیرند و آسمان را زیبایی می‌بخشند. پرندگان مهربانی را می‌گویم. چقدر هوا شرجی طراوت است. چقدر باغ دل‌ها شکوفاست که اینگونه عطر عشق در هوا پراکنده است. مگر امروز چه روزی است؟ آری، امروز روز نیکوکاری است. روز احسان و نیکوکاری مبارک


۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری دل‌ها به هم نزدیک می‌شوند و شکوفه‌های مهربانی در قلب‌ها جوانه می‌زند. امروز لب‌ها برای لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است شاید بتوان با سرمایه احسان و نیکوکاری، در این روز، دلی به دست آورد و با دوستی و مهرورزی، بوستان وجود را زینت داد و نهال عشق و خوبی را بار دیگر آبیاری کرد.


امروز روز بازگشت به مکتب خاندان پیامبر است. امروز روز «و سجیتکم الکرم» است. امروز روز «و عادتکم الاحسان» است. آنان که عنان مرکب دل را به دست این خاندان سپرده‌اند، همواره به محرومان لبخند می‌زنند و بر چشم‌های منتظرشان سفره می‌گسترانند. و امروز که روز نیکوکاری است با آغوش باز، نیازمندان را در می‌یابند. روز احسان و نیکوکاری مبارک


تو مهربانی کن، یک شهر مهربان می‌شود. ۱۴ اسفند، روز احسان و نیکوکاری بر مهربانان مبارک


تو را سپاس باید گفت؛ تو را که دلی به پاکی شبنم داری؛ تو را که به نگاه‌های معصومانه کودکان محروم می‌اندیشی. فردا بهشت از آن توست. قیامت، دست‌های مهربانت به نیکوکاری تو شهادت می‌دهند. فردا از آن توست ای نیکوکار. روز احسان و نیکوکاری مبارک


شاید بتوان با سرمایه احسان و نیکوکاری، در این روز دلی به دست آورد و با دوستی و مهرورزی، بوستان وجود را زینت داد و نهال عشق و خوبی را بار دیگر آبیاری کرد ۱۴ اسفند *روز احسان و نیکوکاری* مبارک


ای دل، تو سزاوار کرامتی. نگاه‌های منتظر، به تو خیره مانده است. اینک در جشن نیکوکاری دل‌های خسته را در میهمانی خود پذیرا باش و بدان لبخند را بر لب‌های خشکیده بباران. فردا که بهار آید دستان خود را سبز خواهی دید. روز احسان و نیکوکاری مبارک


همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کن گر نصیب تو ز گردون، همه یک نان باشد (صائب تبریزی) ۱۴ اسفند، روز احسان و نیکوکاری را فراموش نکنیم


نخست نیک باشیم بعد خوشبخت می شویم طالب پاداش پیش از پیروزی و دستمزد قبل از انجام کار نباشیم


به شما می‌اندیشم به شما که این گونه به یاری نیازمندان می‌شتابید به شما که سبد سبد محبت را از باغ همیشه سبزِ باورِ خود به ارمغان می‌آورید به شما می‌اندیشم؛ به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ‌هایتان جاری است. روز احسان و نیکوکاری مبارک


می‌رسد پیک بهار تا زند جار که شد وقت نثار: جشن نیکوکاری است جلوه همیاری است روز احسان و نیکوکاری مبارک


برخیزیم. برخیزیم و دعا کنیم؛ برای دل‌های بی قراری که عید امسال خود را شاد می‌خواهند. برای آنان که نگران طراوت کودکان معصوم خود هستند. آنان که چشم به یاری من و تو دارند. برخیزیم که امروز، روز «اللهم اغن کل فقیر» است. امروز روز تلاش برای عدالت است. برخیزیم! امروز روز نیکوکاری است. روز احسان و نیکوکاری مبارک


همچنین بخوانید:  انواع دعا های مهم

شعر کوتاه به مناسبت روز احسان و نیکوکاری

شعر کوتاه به مناسبت روز احسان و نیکوکاری


اگر احسان مردم را بنده می سازد منت گذاشتن احسان را فاسد می کند پایان خیرات و نیکویی ها از آغازش زیباتر است


شايد بتوان با سرمايه احسان ونیکوکاري، در اين روز دلي به دست آورد و با دوستي و مهرورزي، بوستان وجود را زينت داد و نهال عشق و خوبي را بار ديگر آبياري کرد.


بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها … بخشش برای چشم ها … نیکوکاری برای دست ها … لبخند برای صورت … عشق برای قلب … جشن نیکوکاری ۱۴ اسفند مبارک


بهترین انسان کسی است که در حق همه احسان و نیکوکاری کند اما نیکوکاری در حق بعضی از اشخاص زیان بار تر از بدی کردن به آنهاست


هرکه در حال توانایی نیکویی نکند در حال ناتوانی سختی بیند و هرکس تخم احسان و نیکوکاری بپاشد مسرت و شاد دلی درو کند


قرآن کریم می فرماید: «آیا پاداش خوبی، جز خوبی است». بنابراین در عوض احسان، باید احسان کرد و قدردانی و تشکر خود را ابراز نمود. این کار، و میل و رغبت نیکوکار را افزایش می دهد و انگیزه احسان را در وی قوی می سازد تا به کارهای نیک بیشتر مبادرت ورزد. علی می فرمایند: «هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق می شوند، پس هرکدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش ده.»


نیکوئی خود را بامنت گذاری تباه مساز زیرا سه چیز مایه نیکو کاری است: سخاوت نفس و نیکی گفتار و صبر برآزار


با مردم چنان با احسان و نکویی رفتار کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر دور شوید آرزوی دیدار شما کنند بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران کار نیک برای آنهاست


رگ هایمان از خون انسانیت لبریز است. نبضمان هر لحظه با یاد دیگران می زند. هوای حیاط دل هایمان لبریز از مهربانی است. در هر تپش، قلبمان فداکاری را فریاد می زند. از باغچه هامان بوی سیب عاطفه می آید. دریای چشمانمان تا ساحل غربت موج می زند. ما اهالی سرزمین نیکوکاری این روز همیشه سبز را به همه هموطنان خود تبریک می گوییم. ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک


مبادا آثار احسان و نیکوکاری در تو ظاهر باشد و تو نیک نباشی چرا که اگر چنین باشی با ریا کاران محشور خواهی بود ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک


این زندگی همه آن چیزی است که داریم…… وظیفه ما این است که با زندگی عاشقانه و آموختن شناخت خداوند، در زندگی کنونی رستگاری را بیابیم. دینداری واقعی شامل: عدالت، نیکوکاری، احسان و عشق به انسان هاست…! ۱۴اسفند “جشن نیکوکاری”


دل ها به هم نزديک مي شوند و شکوفه هاي مهرباني در قلب ها جوانه مي زند. امروز لب ها براي لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است شايد بتوان با سرمايه احسان و نیکوکاری، در اين روز، دلی به دست آورد و با دوستی و مهرورزی، بوستان وجود را زينت داد و نهال عشق و خوبی را بار ديگر آبياری کرد


کردارنیک اندوخته ایی است همیشگی و میوه ایی است پاکیزه روز احسان و نیکوکاری مبارک باد


همچنین بخوانید:  فال تاروت بله یا خیر

جملات کوتاه در مورد روز احسان و نیکوکاری

شعر کوتاه به مناسبت روز احسان و نیکوکاری


در احسان و نیکوکاری به یکدیگر پیشی گیرید و در بدست آوردن پیروزیها شتاب کنید زیرا هر که احسان نکند انسان نیست .


در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز در مقابل احسان و نیکوکاری و کامل کردن کار نیکو از شروع آن بالاتر است


یکی از جلوه های بارز احسان، نیکی به یتیمان و سرپرستی آنهاست. تأمین نیازهای مادی آنان، نگرانی بزرگی را از دل هاشان برطرف می کند. اینان، دل سوختگانی هستند که در غم فراق عزیز خود همواره در ناله و فغانند. از دست دادن نعمت پدر و مادر و مشاهده جای خالی آنها، در دل هایشان غمی فزاینده است. پس بر دیگران است که این خلأ را پر کنند؛ چه از حیث عاطفی، و چه مادی. خانه های آنها را روشن و باصفا نگه دارند و اجازه ندهند دیو فقر و افسردگی خانواده آنان را متلاشی کند. درد دل هاشان را بگوش جان بشنوند، آنان را بر زانوان خود جای دهند و دست نوازش بر سر آنها بکشند تا خلأ وجودی پدر و مادر، کمتر آنان را بیازارد.


گفتارنیک – پندار نیک – کردار نیک سپاسگذار بر کسی که با تو نیکی کند و احسان کن با کسی که تو را سپاسگذار باشد جشن نیکوکاری مبارک باد.


احسان و نیکوکاری کهنه نمی شود و بدی فراموش نمی گردد و داور دادگر نمی میرد و برکت عمر در کار نیک است


با کسی که از تو برید بپیوند و به کسی که به تو بد کرد نیکی کن و به نیکی بیندیش تا بر آن دست یابی.


چنین احساس کنید که قلبتان به روی جشن نیکوکاری ها باز است و بدانید که آنجا جایگاهی برای شماست


این جا باغ عاطفه است. درختان احساس، شکوفه کرده‌اند. بر گلبرگ‌های ایمان، شبنم محبت چکیده است. پرنده‌های نیکوکاری، فضای باغ را از نغمه‌های توحیدی خود پر کرده‌اند و باغبان لبخندزنان فریاد می‌زند: مژده! مژده! بهار نزدیک است. روز احسان و نیکوکاری مبارک


تو نیکی را از دست مده دیگران نیز خوب خواهند شد وجود نیکان همچو باد است و بدان همچون گیاه هر جا باد بوزد گیاه به ناچار سر فرود می آورد


خردمند آن بود که با مردم به نیکی بیامیزد با نیکی آزاده را می توان بنده خود ساخت و بر نیکی افزودن بهترین نوع احسان و نیکوکاری است


ازخوب خوبتر کسی که خوب گوید و ازخوب خوب تر کسی که خوبی کند نیکان به ادب سخن بگویند اما نه هر که ادب دارد نیک است روز احسان و نیکوکاری گرامی باد


ایمان داشته باش که کمترین مهربانی‌ها از ضعیف‌ترین حافظه‌ها پاک نمی‌شوند و کسی که برای خشنودی خداوند بزرگ در حق برادر خود نیکوکاری کند هنگامی که نیازمند شود خداوند گره از کارش بگشاید


احسان کردن به دیگران همه چیز را مغلوب می کند و خودش هرگز مغلوب نمی شود و نیکویی با همسایه سبب آبادی دیار و درازی عمر گردد


نیکوکاری با کسان و مهربانی با خویشاوندان عمرها را دراز و شهرها را آباد و اموال را زیاد می کند اگرچه انجام دهندگان آن بدکاران باشند


ای پاکی‌ها، ای عاطفه‌ها، ای مهربانی‌ها، امروز روز شماست. از خانه بیرون آیید و کوچه کوچه شهر را از عطر دل انگیز خود سرمست سازید. ای گندم زارهای محبت، برخیزید و خورشید را خوشه چین گرمی خود سازید؛ و تو ای عشق، امروز از دستان مهربان این مردم بر کویر نیاز ببار و دشت را پر از گل نیکوکاری کن. ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک


بهترین کارهای نیک به فریاد مانده ای رسیدن است


کودکان همسایه را خوب می‌شناسم. عشق یک کودک به پیراهن سبز و کفش قرمز را درک می‌کنم. از شادی کودکان هنگام تحویل سال لذت می برم. هنوز هم نگاه‌های خیره به سفره هفت سین را می‌فهمم. باید امروز کمی از شادی‌ام را به خانه همسایه بریزم. باید امروز مهربانی را به حیاط خانه همسایه تقدیم کنم. باید امروز نیکوکار باشم. روز احسان و نیکوکاری مبارک


خداوند، روزی انسان ها را اندازه گیری و مقدر فرمود. گاهی کم و زمانی زیاد. و به تنگی و وسعت به گونه ای عادلانه تقسیم کرد تا هرکس را که بخواهد، با تنگی روزی یا وسعت آن، بیازماید و با شکر و صبر، غنی و فقیر را بیازماید.


هر که با نادان نشیند نکویی نبیند نیکی و سود خویش را در زیان کردن دیگران مخواه


همچنین بخوانید:  فال روزانه ، بسیار دقیق

پیام کوتاه مخصوص روز احسان و نیکوکاری

پیام کوتاه مخصوص روز احسان و نیکوکاری


آنکه در پی انجام دادن احسان و نیکی است بر در می کوبد آنکه دوست می دارد در راباز می یابد


آن که در پی انجام دادن احسان و نیکی است بر در می کوبد آنکه دوست می دارد در راباز می یابد


احسان و نیکوکاری آنست که خدا را چنان پرستش کنی گویی که او را می بینی اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند در روز نیکوکاری کمک به همنوعان مهمترین است


بهترین وسیله برای جلب نیکی رفع بدی است و همنوع خود را با احسان و نیکوکاری تنبیه کن و شر او را با بخشش از خود بگردان


هرگاه یکی به دیگری احسان و نیکوکاری کرد و دید که او سپاسگزاری نمی کند نباید دلسرد شود زیرا خداوند پاداش او را خواهد داد


نباید نیکوکار وبدکردار در نزد تو همانند و یکسان باشند چه این رفتار مرد نیکوکار را از روش نیک خویش بر کنار دارد و بد کردار همواره به کار ناهنجار خود وادار سازد


از کارهای پسندیده آنچه زود به پاداش می رسد نیکی است زیرا احسان بیگانه را خویش و بنده سازد


با نیکان و بدان نیکی کن تا همه احسان و نیکوکاری را بیاموزند و بهترین شکرانه نعمتهای خداوند احسان و نیکوکاری به بندگان اوست روز نیکوکاری مبارک


روز احسان و نیکوکاری، مطلع غزل انسان دوستی و نوع دوستی است


هیچ گرونده ای به گرونده دیگر احسان و خوبی نکرد مگر این که روی ابلیس را بخراشید و مجروح ساخت پس هر اندازه که بتوانی احسان کن هفته احسان و جشن نیکوکاری مبارک


احسان و نیکوکاری دارای نیروی نفوذ و تاثیر فوق العاده است و به این جهت هر کس صالح و نیکوکار باشد بمنزله پادشاه حقیقی مردم هست و بر کشور دلها حکومت می کند روز احسان و نیکوکاری مبارک


مردی که خصلت نیک دارد هرگز تنها نمی ماند زیرا همیشه دوستانی برای خود پیدا می کند هفته نیکوکاری مبارک باد


با نیکان بدی مکن چه آنها را از نیکی باز می داری و زمانی که بدی کردی بعد از آن نیکی کن که احسان و نیکوکاری بدی های تو را جبران می کند


بهترین افراد کسانی هستند که به خلق احسان و نیکی می کنند بدون آنکه نظر داشته باشند که آنها خوبند یا بد


درجامعه اگر یک خانواده با شرف و نیکو کار وجود داشته باشد در سراسر آن جامعه عقاید مقدس خویش را نشر خواهد داد


۱۴ اسفند هفته جشن نیکوکاری مبارک


اگر احسان و رحمت خداوند در حقتان نبود شما به جز عده ای قلیل همه از شیطان پیروی می کردید


آن کس که درخت نیکوکاری کارد شیرین ترین میوه اش را خود چیند


احسان و نیکوکاری به جای نیکی پسندیده است و دشمنی بجای دشمنی پسندیده نیست و وصف نیکی بر نیکوکاری می افزاید


همچنین بخوانید:  فال کلیکی ، سرگرمی جالب
اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز احسان و نیکوکاری

اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز احسان و نیکوکارینیکوکار، در انجام دادن عمل خیر، سستی به خود راه نمی دهد؛ بلکه در انجام دادن آن مشتاق و حریص است و با ذوق و علاقه وافر و انگیزه قوی بر کارهای خیر و ثواب سبقت می گیرد و در راه آن ثابت قدم است. او فروتن است و کارهای خیر او رنگ و عطر خدایی دارد و هرگز با ریا و تظاهر عمل نیک خود را باطل نمی کند. پیوسته در خفا احسان می کند تا نیازمند را شرمنده و حقیر نسازد. علی می فرماید: «نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود.»


بذر مهربانی را بی محاسبه بر زمین دل ها بپاش بی شک جهانی عشق درو خواهی ڪرد


در روز نیکوکاری عید را به خانه فقرا و نیازمندان ببریم.


احسان مغناطیسی است که جاذبه قوی آن، سرسخت ترین انسان ها را به سمت خود می کشاند. نیکی به واسطه نیروی خارق العاده اش، نور صفا و صمیمیت را بر قلب های تیره و تار می تاباند و دل های سخت و سنگی را در آسیاب مهر و مودت خرد می کند. احسان، پیوند دوستی و رفاقت را مستحکم می سازد و علایق و وابستگی های عاطفی را پررنگ تر می کند. در احادیث آمده است «با هر که خواهی نیکی کن که امیر و فرمانروای او شوی» و «با نیکوکاری مالک دل ها می گردی. »


شاید اینگونه برداشت شود که احسان ویژه کسانی است که مال فراوان در اختیار دارند و دیگران را به سبب تنگی رزق، در احسان و نیکی و کمک به دیگران جایی نیست. قرآن کریم، این اندیشه را رد کرده، احسان را به هر اندازه باشد محترم و مفید می داند و می فرماید: «دیگران را برخود مقدم می دارند، در حالی که خود نیازمندند و آنچه دارند در اختیار آنها قرار می دهند. »


ندیدی تو آن شخص ای مصطفی که افکار می کرد روز جزا؟ همان شخص بیرحم و خوار و لئیم که میراند از درگه خود یتیم نکرده است ترغیب کس را تمام که بر مرد مسکین ببخشد طعام پس وای بر آن که خواند نماز ولی هست غافل ز ذکر و نیاز همانکس که چون طاعتی هم نمود به دنبال تزویر و نیرنگ بود کند بازداری ز انفاق مال نکویی نکرده است در هیچ حال


نیکی به جایِ یاران فرصت شمار یارا هفته احسان و نیکوکاری، فرصتی برای شاد کردن دل ها


آرام و سبک بار پر می کشند. اوج می گیرند و آسمان را زیبایی می بخشند. پرندگان مهربانی را می گویم. چقدر هوا شرجیِ طراوت است. چقدر باغ دل ها شکوفاست که این گونه عطر عشق در هوا پراکنده است. مگر امروز چه روزی است؟ آری، امروز روز نیکوکاری است.


فردا سرانگشتانت شکوفه خواهد داد. فردا سبز خواهی شد. تو را می گویم، ای نیکوکار! تو که صمیمانه خوشی هایت را به سفره محرومان می ریزی. دستانِ نیازمند هرشب برایت به دعا بلند خواهد شد و چشم های کودکان بی بضاعت این مهربانی را هرگز فراموش نخواهد کرد.


روز نیکوکاری، یادمون نره می تونیم باعث خوشحالی کسانی بشیم که شاید این روزا لبخنداشون کمرنگه.


همچنین بخوانید:  فال حافظ ، متن و صوت ، تعبیر و تفسیر

اگه بخواید میتونید راحت تر دوباره این صفحه رو پیدا کنید

✅ با این کانال دیگه برای فال و طالع بینی و سرکتاب و اینها دنبال جایی نمیکردی 👇 رایگان هم هست ها💅
تلگرام
تلگرام
سروش
سروش
روبیکا
روبیکا
آی گپ
آی گپ
ایتا
ایتا
بله
بله

فال قهوه
فال قهوه
طالع بینی ازدواج
طالع بینی ازدواج
کف بینی آنلاین
کف بینی آنلاین
Copyright © 2014 - 2024 | تمامی حقوق این وب سایت برای linuxchat.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:linuxchat.ir | نقشه سایت